Výroba, vývoj, predaj, zber a recyklácia penového polystyrénu

Referencie

Debnenia pre betonáže

Koniarovce 2003

Exteriér-výrobná hala 5x24x60 m postavená betonážou do strateného debnenia ARGISOL – 1997

Interiér-výrobná hala 5x24x60 m postavená betonážou do strateného debnenia ARGISOL – 1997

parapeta z POLITERMu liata do debnenia z EPS, rod. dom Topoľčianky, 1999

Schéma uloženia tvarovanej vložky z EPS do debnenia

Predaj tovaru

Pohľad na dopravné čerpadlo

Pohľad na ovládací panel

Pohľad zo strany nakladania

Návrh aj realizácia scény z EPS a iné aranžovania

fixovanie kulisovej zostavy

zakladanie oblúkovej nadstavby kulisy

finalizácia náterov

detail hotovvej kulisy, zámok Topoľčianky

Ukážky použitia EPS v stavebníctve

dom štvorlístok, Limbach 2003, zateplenie oblúkovými segmentami z  EPS

stratené debnenie stľpov, zábradlie balkóna a oblúky medzi stľpmi z EPS, rod. dom Tpoľčianky, 1999

rímsa a ozdobný roh steny z EPS, rod. dom Topoľčianky, 1999

ostenie,rimsa a falošný oblúk z EPS, rodinný dom Topoľčianky, 1999

oblúk zábradlia balkóna, vrchný oblúk a debnenie stĺpa z EPS s povchovou úpravou, rod. dom Topoľčianky, 1999

Termovízia
termovizia

Translate »