Výroba, vývoj, predaj, zber a recyklácia penového polystyrénu

Informačný list

INFORMAČNÝ LIST

Obchodná činnosť a služby

Sprostredkovávame

 • kompletnú projekčnú a inžiniersku činnosť
 • výpočty, posudky a projekty z oblasti statiky pozemných stavieb
 • kompletné tepelno-technické posudky a výpočty objektov určených na zateplenie
 • termovízne snímanie a energetický audit objektov
 • kompletnú projekčnú a inžiniersku činnosť pre poľnohospodárske komplexy
 • realizáciu zateplenia budov kontaktným systémom ETICS
 • projekčnú prípravu a realizáciu energeticky výhodných a pasívnych domov

Poskytujeme poradenstvo

 • pri návrhu obalov výrobkov zo všetkých priemyselných oblastí, výroby stavebných výrobkov, umeleckých a úžitkových predmetov, rastlinnej a ovocinárskej produkcie a pod., včítane technologickej a výrobnej realizácie
 • pri výbere vhodného systému pre zateplenie konkrétneho objektu
 • v oblasti rekonštrukcií domov, chalúp, poľnohospodárskych a priemyselných objektov so zameraním na tepelnú izoláciu stropov a triech
 • pri riešení spádovania plochých striech včítane ich následného zateplenia a hydroizolácie
 • pri návrhu a realizáciu rýchleho a lacného riešenia debnení zložitých tvarov betonárskych konštrukcií (točité schodiská, ozdobné parapety a rímsy, geometricky presne nedefinovateľné tvary konštrukcií atď.)
 • pre stavbu pasívnych domov technológiou strateného debnenia z EPS
 • pri kompletnom návrhu a realizáciu javiskových scén a aranžérskych kompozícií
 • v oblasti separovaného zberu a recyklácie penových polystyrénov

Realizujeme

 • spádovanie a prípravu plochých striech aj výškových budov (40 m) pre hydroizolácie ľahčeným betónom POLITERM
 • podlahy v miestnostiach ľahčeným betónom POLITERM a ISOLCAP pod lepenú dlažbu, plávajúcu podlahu, palubovku a pod. s možnosťou priameho uloženia podlahového kúrenia
 • chodníky, parkoviská, komunikácie, športoviská a podobné objekty betónovou zmesou POLITERM, ako podklad pre finálnu úpravu pod zámkovú dlažbu, terazzo, umelý trávnik, asfalt a jemu podobné hmoty

Predávame

 • komponenty kontaktných aj odvetraných systémov zateplenia budov
 • izolačné dosky z extrúdovaného polystyrénu (XPS) zn. ISOLEX
 • termoizolačnú omietku ISOLTECO, termoizolačnú a sanačnú omietku ISOLSAN
 • termoizolačnnú podlahovú zmes ISOLCAP
 • polystyrénové komponenty ľahčeného betónu POLITERM
 • stroje pre aplikáciu ľahčeného betónu POLITERM
Translate »