Výroba, vývoj, predaj, zber a recyklácia penového polystyrénu

Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech

ISOFLATROOF

Výrobca a dodávateľ systému ISOFLATROOF je AGROSTYRO s.r.o., Zlaté Moravce

– tepelnoizolačný a hydroizolačný systém ISOFLATROOF je dodatočná tepelná izolácia

a izolácia proti vode vyhotovená kontaktným spôsobom na konštrukcii plochej strechy,

z vonkajšej strany objektu, ukončenie je hydroizolačnými pásmi

– použitie je stanovené pre nové aj existujúce ploché strešné konštrukcie objektov

ISOFLATROOF je systém aplikovateľný na ploché strechy s termoizolantom doskovým EPS (expandovaným

polystyrénom) v kombinácii s termoizolantom monolitickým typu POLITERM

(polystyrénový betón)

– ukončenie systému je hydroizoláciou na báze modifikovaných asfaltov (natavením) alebo

hydroizoláciou na báze PVC (mechanicky kotvenou)

Ekonomický a technický prínos

– zníženie tepelných strát objektu

– zlepšenie kvality vnútorného prostredia v budove

– zlepšenie tepelnej stability vnútorných priestorov

– zníženie namáhania konštrukcie tepelnou rozťažnosťou

– zabezpečenie vodotesnosti a zabránenie vnikaniu vlhkosti do konštrukcií budovy

– vytvorenie ochrany budovy pred poveternostnými vplyvmi

ISOFLATROOF príručka na stiahnutie

Translate »