Production, development, distribution and salvage of expanded polystyrene, wholesale trade of extruded polystyrene

Informačný list

Suchá zmes plastického kameniva so zvýšenou odolnosťou proti horeniu určená pre vypĺňanie dutín stropov a ťažko prístupných dutín stien za účelom zvýšenia tepelnoizolačných vlastností stropných konštrukcií a stien. Vhodné použitie nachádza hlavne pri rekonštrukcii a obnove starších domov a účelových budov. Pre dosiahnutie žiadaného efektu sa vyžaduje použitie špeciálnej technológie. Výrobca zmesi dodáva kompletne aj s realizáciou.

Translate »