Výroba, vývoj, predaj, zber a recyklácia penového polystyrénu

Informačný list

 • suchá tepelnoizolačná zmes vhodná pre strojné spracovanie
 • skladá sa z jemných polystyrénových guličiek, alebo upravenej polystyrénovej drte a špeciálneho aditíva E.I.A.
 • určený je pod bitúmenové hydroizolácie striech pre priamu aplikáciu natavením, alebo pod iné hydroizolácie
 • v kombinácii s hydroizoláciou je mrazuvzdorný
 • je vhodný pre priame ukotvenie rozvodov podlahového kúrenia, aj ako podklad pod asfaltové vozovky a pod priemyselné podlahy
 • je vhodný na vytváranie spádov podláh, plochých striech a rôznych komunikácií
 • má vysokú stabilitu parametrov a vysokú paropriepustnosť (f.dif.odp.=7,069)
 • priľnavá prakticky ku všetkým dostupným materiálom
 • garantuje stálosť a homogénnosť dávkovania, ako aj stálosť tepelných a mechanických vlastností (tr.300 má koef.tep.pr.=0.089 W1mK1 a tlak.odol.= 0,50 MPa)
 • je možné ho vytlačiť do výšky (nad 40 m) bez akýchkoľvek fyzikálnych a mechanických zmien
 • má kontrolované pH, ktoré nespôsobuje koróziu a nevstupuje do žiadnych reakcií s okolitými materiálmi

Spracovanie

 • pre prípravu podkladu platia rovnaké pravidlá ako pri pokládke bežných betónových zmesí
 • finálna zmes vzniká zmiešaním cementového mlieka s podielom cementu podľa tabuľky pomerov zmesi na 100 l, resp. na 1m3
 • miešanie je možné v bežnej samospádovej miešačke, alebo v nádobe pomocou ponorného miešadla, pričom sa mieša min. 5 min. nie však viac ako 10 min.
 • miešanie je možné aj s následným výtlakom do výšok v špeciálnych miešačkách typu POLIERM, resp. autodomiešavač s čerpadlom a pod
 • vždy treba spracovávať celý obsah balenia rozmiešaním obsahu vreca
 • povrch sa neutláča, iba zarovnáva
 • po vyzretí (cca 10 dní) je ho možné brúsiť brúskou na parkety
 • pre ďaľšie spracovanie platia pravidlá ako u bežných betónových zmesí
 • dodáva sa v balení 80 l pre samospádové a ponorné miešačky a v balení 400 l pre špeciálne miešacie stroje

Tabuľka pomerov zmesi na 1 m3/(100 l) a hodnoty POLITERMU podľa triedy:

TRIEDAVODAPOLITERMCEMENTKOEF.T.V.ZAŤAŽENIE
[l][bal.400/(80)][kg][W.m-1.K-1][kg/cm2]
200100/(10)2/(1)200/(20)0,0672,3
250120/(12)2/(1)250/(25)0,0783,6
300150/(15)2/(1)300/(30)0,0895,0
350150/(15)2/(1)350/(35)0,1006,3

Tento produkt je vyrábaný v licencii fy EDILTECO ( www.edilteco.com )

ODPORÚČANIA APLIKAČNÝCH POSTUPOV PRE JEDNOTLIVÉ DRUHY MIEŠAČIEK

Výroba 100 l malty v samospádovej miešačke

Vykonáva sa za chodu miešačky

 1. voda (podľa tabuľky pomerov10 až 15 l)
 2. Politerm (1 balenie 80 l)
 3. cement (podľa tabuľky pomerov 20 až 35 kg)
 4. pokračovať v miešaní 5 minút (miešačka čo najviac vo vodorovnej polohe)
 5. vyliať maltu

Výroba 100 l malty v nádobe pomocou ručného elektrického miešadla

Vykonávať za stáleho miešania (dve osoby)

 1. voda (podľa tabuľky pomerov10 až 15 l)
 2. jedna osoba mieša a druhá dávkuje
 3. Politerm (1 balenie 80 l)
 4. cement (podľa tabuľky pomerov 20 až 35 kg)
 5. miešať ešte 5 minút celý objem nádoby
 6. vyprázdniť nádobu

Výroba 500 l malty v miešačke POLITERM

Vykonáva sa za chodu miešačky

 1. voda (50 až 75 l; polovica dávky z tabuľky pomerov pre 1m3)
 2. Politerm (1 balenie 400 l)
 3. cement (100 až 175 kg ; polovica dávky z tabuľky pomerov pre 1m3)
 4. miešať 5 minút
 5. spustiť dopravné čerpadlo a prečerpať na plochu uloženia

Výroba malty v domiešavači

Balenie Politermu je osobitné a dohodne sa pri objednávke

 1. voda: všetka potrebná pre požadovaný objem mínus 20 až 30 l
 2. Politerm: predpísaná dávka
 3. miešať maximálnou rýchlosťou 10 minút
 4. podľa potreby pridať piesok
 5. cement: predpísaná dávka
 6. miešať maximálnou rýchlosťou 10 minút
 7. vyčistiť vstupný otvor 20 až 30 litrami vody z bodu1
 8. v závislosti na vlhkosti piesku pridať vodu
 9. počas presunu na stavbu domiešavač točí: prvých 20 minút maximálnou rýchlosťou a potom stále minimálnou rýchlosťou

Poznámka:

Pri použití iných druhov aplikačných technológií odporúčame dávkovanie a balenie vopred dohodnúť s výrobcom zmesi POLITRM.

Informačný list na stiahnutie

Postupy miešania malty na stiahnutie

Translate »