Výroba, vývoj, predaj, zber a recyklácia penového polystyrénu

Informačný list

  • suchá tepelnoizolačná zmes vhodná pre ručné aj strojné spracovanie
  • skladá sa z jemných polystyrénových guličiek, hydraulických spojív a špeciálneho aditíva E.I.A.
  • určená je pod potery z piesku a cementu a samonivelizačné potery
  • použitie je vhodné aj pod podlahové kúrenie, výhodná je ako podklad pod asfaltové vozovky a pod priemyselné podlahy
  • je vhodná na vytváranie spádov podláh a plochých striech
  • má vysokú stabilitu parametrov a vysokú paropriepustnosť
  • priľnavá prakticky ku všetkým dostupným materiálom
  • garantuje stálosť a homogénnosť dávkovania, ako aj stálosť tepelných a mechanických vlastností
  • dokonale stabilný v čase, betón nepraská ani sa nenafukuje
  • nezmršťuje sa pri ukladaní ani pri tuhnutí
  • je možné ho vytlačiť do výšky bez akýchkoľvek fyzikálnych a mechanických zmien
  • má kontrolované pH, ktoré nespôsobuje koróziu a nevstupuje do žiadnych reakcií s okolitými materiálmi
  • dávkované pre objemovú hmotnosť betónu 250 kg/m3
  • objem balenia 70 l vo vreci

Spracovanie

  • pre prípravu podkladu platia rovnaké pravidlá ako pri pokládke bežných betónových zmesí
  • vždy treba spracovávať celý obsah balenia rozmiešaním obsahu vreca v 6 až 8 litroch vody
  • miešanie je možné v bežnej samospádovej miešačke, alebo v nádobe pomocou miešadla, pričom sa mieša min. 5 min. nie však viac ako 10 min.
  • miešanie je možné aj s následným výtlakom do výšok v špeciálnych miešačkách typu POLIERM, resp. autodomiešavač s čerpadlom a pod.
  • povrch sa neutláča, iba zarovnáva
  • pre ďaľšie spracovanie platia pravidlá ako u bežných betónových zmesí

Určenie tepelného odporu R(W/mK)):

HRÚBKA (cm)456789101520
TEPELNÝ ODPOR (m2K/W)0,600,750,901,041,191,341,492,242,99

Technické parametre

HUSTOTA ZA SUCHAPEVNOSŤ V TLAKU (28 dní)MERNÁ HMOTNOSŤ ZA SUCHAKOEFICIENT TEPELNEJ VODIVOVOSTIPRIEPUSTNOSŤ VODNEJ PARYODOLNOSŤ VOČI VLHKOSTI
kg.m-3N.mm-2kg.m-3 W/mKadim.le-
2500,832650,06711,5nepodlieha rozkladu

Informačný list na stiahnutie

Translate »