Výroba, vývoj, predaj, zber a recyklácia penového polystyrénu

Tepelnoizolačné omietky

  • tepelnoizolačné omietkové zmesi na báze jemných polystyrénových guličiek, hydraulických spojív a špeciálnych prísad
  • sú spracovateľné ručne aj strojne
  • uplatňujú sa ako tepelná izolácia alebo na odvlhčenie vonkajších i vnútorných povrchov postihnutých vzlínajúcou vlhkosťou
  • zabezpečujú prevenciu a odstránenie kondenzátu nielen na povrchu ale aj v škárach, odstraňujú tepelné konštrukčné mosty a chránia pred dažďovou vodou
  • vysoká stabilita parametrov a vysoká paropriepustnosť zabezpečuje vysokú priľnavosť prakticky ku všetkým dostupným materiálom, čo zabezpečí aj dokonalé kopírovanie architektonických tvarov podkladu a zároveň nekladie žiadne obmedzenia pre výber estetického finálneho povrchu
  • balenia sú vo vreciach objemu 60 l, a skladujú sa v suchom prostredí

VONKAJŠIA  A VNÚTORNÁ SKLADBA STENY

VONKAJŠIA  A VNÚTORNÁ SKLADBA STENY

ODPAROVANIE VLHKOSTI  ZO STENY

ODPAROVANIE VLHKOSTI  ZO STENY

omitky1

Translate »