Výroba, vývoj, predaj, zber a recyklácia penového polystyrénu

Referencie

Výrobná hala (60x24x5,2m) z výliskov ARGISOL.
2.Výrobná hala (60x24x5,2m) z výliskov ARGISOL

Výlisky pre stratené debnenie ARGISOL v ohrade
3.Výlisky pre stratené debnenie ARGISOL v ohrade

Výlisky ARGISOL ako debnenie podperných stĺpov
4.Výlisky ARGISOL ako debnenie podperných stľpov

Dom štvorlístok, Limbach, zateplenie oblúkovými segmentami
5.Dom štvorlístok, Limbach, zateplenie oblúkovými segmentami

Rímsová lišta zložená z dvoch vyrezaných tvaroviek
7.Rímsová lišta zložená z dvoch vyrezaných tvaroviek

Vyrezávané tvarovky ako rímsa a ostenie z EPS
8.Vyrezávané tvarovky ako rímsa a ostenie z EPS

Vyrezaná tvarovka ako oblúk balkóna z EPS
9.Vyrezaná tvarovka ako oblúk balkóna z EPS

Vyrezané tvarovky ostenia a falošný oblúk z EPS
10.Vyrezané tvarovky ostenia a falošný oblúk z EPS

Parapeta z POLITERMu liata do vyrezanej tvarovky debnenia z EPS

Školiaca pomôcka

Translate »