Výroba, vývoj, predaj, zber a recyklácia penového polystyrénu

Informačný list

Lisované výrobky

výlisky z EPS sa vyrábajú pod tlakom pary na poloautomatických lisoch
rozmery finálneho výrobku určuje rozmer komory lisu označovaný ako založenie foriem a hĺbka komory, pričom hĺbka komory je prestaviteľná:

založenie foriemhĺbka komory
1x- 725 x 1 800 mm150 až 400 mm
2x- 725 x 925 mm150 až 400 mm
1x- 925 x 1 450 mm150 až 400 mm
2x- 925 x 725 mm150 až 400 mm
1x- 1 060 x 1 450 mm150 až 400 mm
2x- 1 060 x 725 mm150 až 400 mm
1x- 470 x 570 mm150 až 400 mm
1x- 550 x 700 mm150 až 400 mm
  • vzhľadom na finančnú náročnosť foriem je vhodné výlisky objednávať pre sériovosti presahujúce objem 10 000 ks/mesiac
  • každá objednávka nového výlisku si vyžaduje osobnú konzultáciu, pričom je výhodné poskytnúť výrobcovi výkres, alebo vzorku finálneho výrobku
  • výlisky sa vyrábajú s objemovou hmotnosťou v rozsahu 20 až 50 kg/m3, pričom je možná dohoda aj pre vyššie objemové hmotnosti
  • bežná doba realizácie od zadania výrobku do overovacej série je podľa konštrukčnej zložitosti formy jeden až tri mesiace

Vyrezávané tvarovky

  • pre jednorázovú výrobu, málopočetné overovacie série, vývojové účely a pod. je výhodné vyrobiť podľa predstáv zákazníka vyrezávanú tvarovku
  • technológiou rezania odporovým drôtom sa vyrábajú bežne 2D a za určitých podmienok 3D tvarované výrobky na kontúrovej rezačke
  • vyrezať je možné komplikované tvary podľa predloženého obrázku, ktorý po zoskenovaní možno upraviť na požadovaný rozmer
  • vďaka presnosti rezania je možné poskladať rôzne tvary a rozmery finálneho produktu
  • touto technikou sa vyrábajú komponenty pre balenie zložitých a cenných výrobkov, aranžérske kompozície a javiskové scény, špeciálne tvary jadier štukatérskych výrobkov, zložité výplne debnení pre betonárske konštrukcie, jadrá pre zlievarenské formovanie do piesku atď.
Translate »