Výroba, vývoj, predaj, zber a recyklácia penového polystyrénu

Lisované výrobky a vyrezávané tvarovky

  • technológiou vysokotlakového tvarovania na špeciálnych strojoch vyrábané komponenty obalov pre spotrebný tovar, nábytok, elektroniku, strojárenské a klampiarske výrobky
  • podľa námetu alebo dodanej dokumentácie, či vzorku navrhnuté a vyrábané dielce čalúnických výrobkov, dekoračné prvky pre aranžérov a scénickú architektúru, včítane ľubovoľného tvaru a veľkosti písma
  • tvarované výplne debnení pre náročné betonárske výrobky, ako sú ozdobné rímsy a parapety, točité schodiská, ale aj veľké architektonicky náročné betonárske celky (viď. veža kostola v Koniarovciach)
  • ozdobné štukatérske lišty, ostenia okien a dverí, ľubovoľné tvary balkónových zábradlí, sokle, portálové stĺpy a pod. (Pálfyho palác, rodinný dom)
  • podľa predlohy vyrobené kostry rekonšktruovaných a reštaurovaných reliéfov domov a historických budov
  • tvarovo náročné dosky pre zateplenie architektonicky extravagantných stavieb
  • bloky pre budovanie cestných a železničných telies v geologicky náročných terénoch a v blízkosti husto obývaných aglomerácií pre zníženie hlučnosti a zvýšeniu odolnosti voči premŕzaniu

    Translate »