Výroba, vývoj, predaj, zber a recyklácia penového polystyrénu

Referencie

PRÍKLADY POUŽITIA DOSIEK EPS

Podlaha

 • podkladový betón (môže byť použitý POLITERM)
 • dosky EPS 100
 • betónový poter
 • lepená dlažba (alt. fólia a plávajúca podlaha)

ref1

Strecha

 • krov s doskovým záklopom
 • parozábrana
 • dosky EPS 100
 • kotvená krytina

ref2

Strecha s odvetraním

 • krov s doskovým záklopom
 • parozábrana
 • dosky EPS 100
 • latenie
 • krytina

ref3

Vnútorné zateplenie stien

 • stena
 • lepidlo
 • dosky EPS 70 F
 • sadrokartón
 • povrchová úprava

ref4

Vonkajšie zateplenie budov

 • obvodová stena
 • lepidlo
 • dosky EPS 70 F
 • armované lepidlo
 • stierka s povrchovou úpravou

ref5

Translate »