Výroba, vývoj, predaj, zber a recyklácia penového polystyrénu

Úvod

Navštívte aj náš nový web agrostyro.eu!!!

 

Agrostyro s.r.o. Zlaté Moravce vznikla v apríli 1994 a je v okrese ZM jediný spracovateľ penového polystyrénu (EPS) s dosahom do všetkých susediacich okresov (LV,NR,ZC,TO,HC…) a v niektorých komoditách pokrýva celú SR.

Najvyšší manažment spoločnosti pracuje vo firme od jej vzniku. Spoločnosť je samostatná hospodárska jednotka s väčšinovým podielom konateľa. Základnou surovinou, ktorá je v spoločnosti spracovávaná vo forme aplikovaného vývoja, cez rôzne technologické metódy spracovania, realizáciu u odberateľov, až po spätný zber a recykláciu, je penový polystyrén.

Výrobný program spoločnosti tvoria presné výlisky prevažne pre obaly spotrebného, nábytkárskeho a železiarskeho tovaru, obaly autosúčiastok a pod. Bloky a dosky z penového polystyrénu pre stavebné a konštrukčné účely , dekoračné a aranžérske výrobky, stavebné zmesi na báze penového polystyrénu a poskytuje aj poddodávky stavebných činností. Všetky výrobné aktivity sú kryté vlastnými zamestnancami.

Spoločnosť pružne reaguje na požiadavky trhu inováciou technologických zariadení , vývojom a výrobou nových zariadení , ako aj nákupom špeciálnych technológií. Cieľovou skupinou sú odberatelia so špeciálnymi požiadavkami a odberatelia so širokým sortimentom výrobkov v malých sériách.

Všetky výrobky sú z vlastného vývoja, prípadne nakúpené licencie. Licenčná zmluva na tepelnoizolačné omietky, tepelnoizolačné a spádovacie potery, ako aj komponenty pre ochranu stavieb pred požiarom a vzlínajúcou vlhkosťou je uzatvorená so združením EDILTECO Grup z Talianska.

Pre realizáciu licenčne vyrábaného polystyrénového betónu POLITERM. V poddodávkach realizuje spádovanie a tepelnú izoláciu plochých striech aj výškových budov (12 poschodí). Rovnakou technológiou sa realizujú aj podlahy, podklady cestných telies, chodníkov, ihrísk a parkovísk, ako aj priemyselných podláh.

V rámci obchodnej činnosti dodáva komponenty pre kontaktné zatepľovacie systémy fasád, tepelnoizolačné, sanačné a protipožiarne omietky, ktoré sú použiteľné na priamu aplikáciu pre všetky bežne používané stavebné materiály, včítane nerovnorodých podkladov pri rekonštrukciách.

Spoločnosť má vlastnú nákladnú dopravu pokrývajúcu jej potreby, včítane služby pre odberateľov pri doprave výrobkov a zvozu recyklovateľného materiálu. Spolupracuje s obchodnými organizáciami, montážnymi spoločnosťami a samosprávou pri organizovaní separovaného zberu odpadov z EPS, k čomu vlastní oprávnenia pre nakladanie s odpadmi.

Kompletne vybudované vlastné recyklačné stredisko zabezpečuje špičkové spracovanie a uskladnenie recyklovaného polystyrénu.

Od r.2004 vlastní spoločnosť aj certifikát systému riadenia kvality podľa noriem ISO 9001:2008 na všetky činnosti vykonávané spoločnosťou a na poskytované služby.

V spolupráci so spoločnosťami C-projekt s.r.o. Zlaté Moravce a Agsing s.r.o. Nitra bol v r.2010 vyvinutý tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech ISOFLATROOF,  ktorý spľňa najprísnejšie kritéria pre riešenie problematickej izolácie tejto konštrukcie striech.

Výber z referencií

Translate »